Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projektový týden 

Od 3. do 7. prosince proběhl na škole projektový týden. Studenti si mohli vybrat z různých témat a celý týden připravovali materiály pod vedením jednoho učitele. V pátek proběhla závěrečná prezentace a hodnocení všech zúčastněných v Domě dětí v Neratovicích.

 

Seznam projektů:

Obchodní korespondence

Totalitní režimy

Divadlo žije

Příprava na zkoušku DELF

Finanční zdraví podniku

Účetnictví firmy hrou


Studenti této školy si mohli vybrat z 11 různých a zajímavých témat. Jedno z témat byl francouzský jazyk, ve kterém se studenti zdokonalili a připravili se na zkoušky DELF, které se konají každý rok na jaře.Tato zkouška se skládá ze čtyř částí: Poslechové části, porozumění písemné části, samostatného písemného projevu a ústní zkoušky. Těmito tématy se vybraní studenti ze 3.A a 4.A zabývali celý týden. Na začátku týdne jsme se seznamovali s celým projektem a připravovali se na cvičné ústní zkoušky, které jsme skládali ve čtvrtek 6.12., při kterých jsme se natáčeli na kameru. V pátek 7.12. jsme skládali cvičné poslechové a písemné zkoušky a po nich jsme si pouštěli záznam z kamery, během kterého jsme si ukázali chyby každého studenta, abychom se jich u zkoušek vyvarovali. Za celý týden jsme zažili spoustu zábavy, hlavně u shlédnutí videa.
Během projektového týdne jsme se toho hodně naučili, a proto doufáme, že tyto cvičné zkoušky nám pomohou úspěšně složit zkoušky DELF. To by byla pro nás největší odměna a určitě i pro paní profesorku Tesařovou, která nám věnovala spoustu času, aby nás na zkoušky připravila, a mohli jsme úspěšné složení zkoušek s ní společně na jaře oslavit.

Monika Bláhová a Daniela Laryšová, 3. A

 

Projekt ANTIKA

Na Soukromé obchodní akademii jsme byli zapojeni do jednotlivých projektů, které jsme si mohli vybrat. Náš projekt se jmenuje Antika, byli jsme poučeni jak toto téma bude vypadat a poté jsme se zapojili. Náš projekt byl velmi zajímaví a poučný, téma je velmi rozsáhlé a zajímavé od zvyků, jídla až po bohy a osobnosti.V tomto projektovém týdnu jsme vytvářeli různé prezentace jak na papíře tak na počítači, modelovali stavby z moduritu, česali účesy a šili si oblečení. Projekt nám přinesl spoustu informací a nových poznatků o Antice.

Petra Štěpánová 3.B Antika

 

Zpráva o průběhu projektu „ Evropská integrace“

Projekt si zvolilo 25 studentů z 1., 2. a 3. ročníků a hlavním cílem bylo vytvoření zásoby otázek pro ekonomickou hru s názvem „ Riskuj“. Prvním předpokladem bylo doplnit si znalosti o historii Evropské unie, o integračním procesu a i o jednotlivých členských státech. První den jsme se rozdělili do skupin, přidělili si role ve skupině a zvolili stát, který budeme reprezentovat. Jednotlivé role představovali „hráče“ – zodpovědného za tvorbu otázek, „zapisovatele“ – zodpovědného za vedení poznámek a sběr informací, PR (public relations) „manažera“ – zodpovědného za prezentaci výsledků a „catering“–zodpovědného za přípravu typického jídla zvolené země.
Druhý den jsme pokračovali ve sběru informací a různými technikami opakovali již získané vědomosti. Třetí den jsme navštívili specializované pracoviště Eurocentrum Praha, kde nám pomocí vlastní prezentace přednesli téma“ Češi v EU“ a věnovali se i aktuální problematice vstupu ČR do Shengenského prostoru.
Ve čtvrtek byl den tvorby prezentace, doplnění otázek pro hru a zejména příprava tzv. „stolu Evropské unie“, kde jednotlivé skupiny představily pokrmy, které samy vytvořily.
V pátek byla školní prezentace výsledků a v našem případě to bylo seznámení vyučujících i studentů s ekonomicko hrou „Riskuj“, která bude zařazena do výuky ekonomických předmětů.


Zapsala: M. Faltysová
Neratovice, dne 12.12.2007

 

Environmental

Projekt kombinující předměty zbožíznalství a anglický jazyk byl zaměřen na environmentální problémy z oblasti ekologické výchovy. Studenti zpracovávali texty týkající e životního prostředí v angličtině, při tom vybírali vhodnou slovní zásobu k problematice, se kterou výsledně vytvořili slovní a pojmovou mapu.
Vybraná témata která byla podkladem pro maturitní zkoušku čtvrtých ročníků, byla zpracována formou jednotlivých prezentací v Microsoft PowerPoint.
Tematika zpracování odpadů byla demonstrována na exkurzi ve firmě Plastic Technologies v areálu Spolany, kde je linka na drcení PET lahví.
V tvořivé části projektu studenti po vzoru výtvarnice paní Veroniky Cihlářové vytvářeli z PET lahví různé objekty,které slouží jako dekorace školy.

 

Totalitní režimy

Totalitní režim 19-20 století byl projektový týden, kam jsem se přihlásil.
Tento projekt vedl pan prof. Hlaváč.
Celkem se nás přihlásilo 28. A to ze začátku bylo úplně plno, že se museli nějací lidé
Vyškrtnout, protože by jsme se nevešli do žádné učebny.
První den jsme se seznámili s tím, co nás čeká a nemine. Dozvěděli jsme se, že ve středu pojedeme na exkurzi do Terezína. Doprovázela nás paní profesorka Řehůřková, která učila na této škole. Potom jsme vyslechli podrobnosti o exkurzi. Po velké pauze jsme se dali do totalitního režimu. Ve skupinách jsme si vybrali jednu osobnost, o které jsme si museli připravit referát. Všechny osobnosti se samozřejmě týkaly Totalitního režimu.
Na další den jsme měli připravenou k dispozici knihovnu, kde jsme měli možnost vypracovávat referáty a naučit se využívat možnosti, které knihovna poskytovala. Mohli jsme využít i internet, kde jsme si vyhledávali některé potřebné údaje pro referát. Tento den se nám velice zamlouval. Následující den jsme měli sraz u vlakového nadrží v Neratovicích. Nasedli jsme do vlaku, který pokračoval ve směru Všetaty a tam jsme museli přestoupit a nasednout na vlak mířící do Terezína. Cesta nebyla ani moc dlouhá. V Terezíně jsme ještě přestoupili na autobus a potom pokračovali kousek pěšky.
Pan prof. Se dohodl, že nám dají i průvodce. Dost spolužáků Terezín navštívilo již v minulosti, tak jsme věděli dost věcí dopředu, ale i přesto se většina z nás dozvěděla nové poznatky a odnesla si mnoho dojmů. Bohužel průvodce nás nestihl provést všude. Na poslední, 4 dvůr jsme se museli kouknout sami. Na pana průvodce čekali další lidé, kteří si ho objednali.
Dostali jsme nabídku – podívat se na kousek zachovalého filmu z té doby. Celý film trval 30 minut. Cestou domů jsme si koupili nějaké ty dobroty u stánku na parkovišti. Cesta zpět pokračovala ještě klidněji než cesta tam. Byli jsme i hodní.
Ve čtvrtek jsme si měli donést vypracované referáty a prezentovat je před třídou. Bylo vidět, že nemáme na 4 z nás, kteří referát prezentovali zpaměti. Někteří dostali za celkovou práci jedničku a někdo zase nečekaně zklamal a dostal 4. No, ale úplně celá známková stupnice se nenaplnila. Později jsme se dozvěděli, že máme v pátek jít do domu Dětí a mládeže a tam se budou prezentovat ty nejlepší projekty .
Dle mého názoru by se tento projektový týden mohl opět časem zopakovat. Je to zpestření výuky a zcela určitě to baví studenty víc, než poslouchat přednášky konané pouze v učebnách školy.